Stadsmuur

Twee verschillende muren

Als je de stadsmuur links en rechts van de Kronenburgertoren (Kruittoren) wat beter bekijkt, zul je zien dat er verschillen zijn. Behalve het verschillende metselwerk valt vooral op dat de rechter muur een stuk naar achteren is gebouwd en dat de linker muur schuiner is geplaatst dan de rechter.

De reden is dat de linkermuur bij de toren (groen) ouder is en zich bij de toren een stuk meer richting het centrum voortzette. De rechter muur (rood) werd een eeuw later gebouw en liep meer richting zuiden. De stad werd toen richting zuiden uitgebreid (hier: rechts). De linkermuur is dus ruim een eeuw ouder dan de rechter.

Klik/ raak aan om de plaatjes te vergroten.

Hoogte van de muur

Zoals je hier op de tekening kunt zien (lichtroze gearceerde band boven de muur) was de oorspronkelijke stadsmuur heel wat hoger dan nu. Je mag aannemen dat hij ooit zelfs hoger was dan die gearceerde band doet vermoeden. Dat gold natuurlijk voor alle wallen, ook in andere steden. Vanuit de stad keek je hoog tegen die muren aan wat het zich opgesloten voelen moet hebben versterkt.

Arkeltorentje

In de stadsmuur in het Kronenburgerpark, tussen de Kronenburgertoren en het rondeel 'De Roomse Voet', bevindt zich een zogenaamd arkeltorentje dat vroeger in gebruik was als uitkijktoren.

Een arkel is een ander woord voor erker en omdat het uitbouwsel oorspronkelijk met een torentje moet zijn bekroond, is er sprake van een arkeltorentje. De arkel wordt ondersteund door twee natuurstenen consoles. Op de draagsteen daarboven zijn nog vaag enkele letters zichtbaar.

Tekst arkeltorentje met dank aan Henk Kersten www.noviomagus.nl. Voor de kaartjes is gebruik gemaakt van de Historische Atlas van de gemeente Nijmegen. Foto onderkant toren met muren: Google maps.