De vijver in het Kronenburgerpark

Voor de aanleg van de vijver in het Kronenburgerpark is gebruik gemaakt van de droge stadsgracht die buiten de muren lag. Op de foto hieronder (eind 19e eeuw) ziet u de werkzaamheden aan het park met de Kronenburgertoren en de drooggevallen verdedigingsgracht die werd omgevormd tot de thans aanwezige vijver.

In 2001 is de vijver helemaal opgeknapt. Dat was hard nodig, want het water was bedekt met een laag algen, zodat vissen door gebrek aan zuurstof dood gingen.

De bodem is schoongemaakt, de oevers zijn aangepast en de visstand is gereguleerd. De fontein brengt voldoende zuurstof in het water en de oeverplanten zorgen voor zuivering van het water.

 

 

Wat is er leuker dan als kind de eendjes te voeren... Toch zitten er nadelen aan: de eenden in het park kunnen met hun poep de vijver enorm vervuilen. Daarom is het beter de eenden niet te voeren waardoor een ‘mestoverschot’ wordt voorkomen.

Ansicht van de Kronenburgerparkvijver van Ivens met op de achtergrond de oude spoorbrug (Nesciobrug)